Zamówienia publiczne

Artykuły

 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-52/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:

   Remont  części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na  funkcjonalnym  połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do  serwerowni  Sądu z  pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   13.11.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /DOC - 96KB/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35KB/
   4. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 113KB/
   5. Załącznik nr 4 dokumentacja serwerownia /ZIP - 3043KB/
   6. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-44/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:
   1. Remont części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na funkcjonalnym połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do serwerowni Sądu z pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.
   2. Uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku ( cokole ) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu a także remont uszkodzonych elementów małej
   architektury.
   3. Remont parkingu przy obiekcie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   29.10.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 4754KB/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 34KB/
   4. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 114KB/
   5. Załącznik nr 4a dokumentacja serwerownia /ZIP - 3035 KB/
   6. Załącznik nr 4b dokumentacja elewacja,ogrodzenie /ZIP - 395KB/
   7. Załącznik nr 4c dokumentacja parking /ZIP - 304KB/
   8. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-44/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:
   1. Remont części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na funkcjonalnym połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do serwerowni Sądu z pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.
   2. Uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku ( cokole ) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu a także remont uszkodzonych elementów małej
   architektury.
   3. Remont parkingu przy obiekcie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   12.10.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /DOC - 97KB/
   2. Zapytanie ofertowe /PDF - 162KB/
   3. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   4. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 34KB/
   5. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 114KB/
   6. Załącznik nr 4a dokumentacja serwerownia /ZIP - 3035 KB/
   7. Załącznik nr 4b dokumentacja elewacja,ogrodzenie /ZIP - 395KB/
   8. Załącznik nr 4c dokumentacja parking /ZIP - 304KB/
   9. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/

    

   Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 18.10.2018 roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

  • Status:
   unieważniono
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-26/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:

   1. Remont części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na funkcjonalnym połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do serwerowni Sądu z pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.
   2. Uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku ( cokole ) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu a także remont uszkodzonych elementów małej architektury.
   3. Remont parkingu przy obiekcie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach.
  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   31.08.2018r., godz. 14.00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /DOC - 97KB/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35KB/
   4. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 114KB/
   5. Załącznik nr 4a dokumentacja serwerownia /ZIP - 2521 KB/
   6. Załącznik nr 4b dokumentacja elewacja,ogrodzenie /ZIP - 396KB/
   7. Załącznik nr 4c dokumentacja parking /ZIP - 305KB/
   8. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/
   9. Zawiadomienie o unieważnieniu post. /PDF-28KB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-18/18

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-79/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu zadań administrowania bezpieczeństwem informacji w Sądzie Rejonowym w Szamotułach w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   01.12.2017r., godz. 12.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 228KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOCX - 16KB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 32KB/
   4. Zalacznik nr 3 wzór umowy /DOC - 92KB/
   5. Zalacznik nr 4 powołanie ABI wzór /DOC - 28KB/
   6. Załącznik nr 5 wzór umowy przetwarzania danych /DOCX -22KB/
   7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /PDF - 32KB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-73/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy, tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Szamotułach - Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły-

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   27.11.2017r., godz. 14.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 125 KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOC - 74kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35kB/
   4. Specyfikacja /DOC - 35KB/
   5. Wzór umowy /DOC - 73kB/
   6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /DOC - 24kB/
   7. Protokół zdawczo odbiorczy /DOC - 38kB/
   8. Pismo do wykonawców - 23.11.2017 /PDF - 33KB/
   9. Zapytanie ofertowe poprawione - 23.11.2017 /PDF - 120KB/
   10. Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty /PDF - 32KB/
   11. Pismo z 08.12.2017 inf. wybór firmy /PDF - 40KB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-62/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych celem doposażenia Wydziału I Cywilnego w tym gabinetu sędziego Sądu Rejonowego w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   20.11.2017r., godz. 14.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 116 KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOCX - 14kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 29kB/
   4. Specyfikacja /DOCX - 14kB/
   5. Projekt umowy /DOCX - 31kB/
   6. Protokół zdawczo - odbiorczy /DOC - 37kB/
   7. Zdjęcia do specyfikacji /ZIP - 17581kB/
   8. Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 31kB
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-77/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe o wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczenia Sądu Rejonowego w Szamotułach polegający na demontażu i montażu stolarki drzwiowej oraz wykonaniu dodatkowej izolacji akustycznej celem dostosowania pomieszczenia do standardów oraz warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego”.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   13.11.2017r., godz. 12:00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 3107 KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOC - 30kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35kB/
   4. Zalacznik nr 3 umowa wzór /DOC - 102kB/
   5. Zalacznik nr 4a projekt budowlany /PDF - 590kB/
   6. Zalacznik nr 4b inwentaryzacja /PDF - 644kB/
   7. Zalacznik nr 4c r04 rzut przyjazny pokój przesłuchań /PDF - 660kB/
   8. Zalacznik nr 4d r05 zestawienie stolarki /PDF - 496kB/
   9. Zalacznik nr 4e stwior /DOC - 718kB/
   10. Zalacznik nr 4f przedmiar robót /PDF - 27kB/
   11. Zalacznik nr 5 kosztorys ślepy /PDF - 40kB/
   12. Zalacznik nr 6 pozwolenie na budowe /PDF - 108kB/
   13. Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty /PDF - 33KB/
  • Status:
   zakończone