Konkurs na stanowisko starszego sekretarza sądowego

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szamotułach ogłasza konkurs na stanowisko starszego sekretarza sądowego
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

liczba wolnych stanowisk: 1

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na
staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz .U.2014.400 j.t.).

Pisemne oferty należy składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sadu Rejonowego w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5a. 64-500 Szamotuły: p.406 bądź drogą pocztowa (decyduje data stempla pocztowego) wraz z podaniem oznaczenia konkursu: A-110-4/18 -- do dnia 09.08.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie /PDF - 63KB/

Zawiadomienie o wynikach I etapu konkursu /PDF -28KB/

Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu /PDF -28KB/

Informacja o wynikach konkursu /PDF - 25KB/