Nabór na stanowisko asystenta sędziego (zastępstwo)

Sąd Rejonowy w Szamotułach poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szamotułach – umowa na czas określony (zastępstwo) w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat powinien spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t Dz.U.2019.52 ze zm.):

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnychi obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;
  4. ukończył 24 lata.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o kontakt telefoniczny z Beatą  Jackowską Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Szamotułach  tel. 61 2921913 wew. 411-  do dnia 3 października 2019 r.

A-110-3/19 Ogłoszenie /PDF - 424KB/