Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 413/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

   Przewodniczący: Sędzia Anna Matuszak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019r. w Szamotułach NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM sprawy z urzędu

   przy uczestnictwie Darii Startek i Tomasza Startek O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Darii Anny Startek zd. Pawlicka, ur. 14 sierpnia 1990r. w Poznaniu, córki Ilony i Sławomira, ostatnio zamieszkałej we Wronkach ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w osobie adwokat Elżbiety Łuczak prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Pniewach ul. Rynek 16 w celu reprezentowania uczestniczki w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   26.09.2019
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 462/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 462/19 toczy się
   postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Kajdzie zmarłym 5 stycznia 2018 roku w Szamotułach, ostatnio stale zamieszkałym w Kaźmierzu i wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Skład spadku nie jest znany.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.09.2019r
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 462/19 /PDF - 208KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 211/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sad Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 211/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Nowaku zmarłym 31.10.1940r. , ostatnio stale zamieszkałym w Pawłowicach, i wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.09.2019r
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 211/19 /PDF - 92KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 420/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 420/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dolacie zmarłym 30 kwietnia 2019 roku w Szamotułach, ostatnio stale zamieszkałym w Szamotułach i wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Skład spadku nie jest znany.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.09.2019r
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 420/19 /PDF - 209KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 316/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 316/19 postanowieniem z 23 lipca 2019r. orzeczono o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Grzegorzu Rainka zmarłym dnia 31 grudnia 2016 r. w Szamotułach, ostatnio stale zamieszkałym w Szamotułach, ul. Lipowa 24, PESEL
   73121409739- Wykonanie spisu inwentarza polecono Komornikowi  Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafałowi Szulcowi. Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie
   inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   07.08.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 316/19 /PDF - 209KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych