Ogłoszenie o naborze umowa na zastępstwo

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szamotułach poszukuje osoby zainteresowane zatrudnieniem w ramach umowy
na zastępstwo za urzędnika

Wymagania

I. Niezbędne

 wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe),
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. odporność na stres, komunikatywność,
 6. umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy,
 7. znajomość techniki pracy biurowej w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word i MS Excel.

II. Dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe I stopnia,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie biurowości sądowej (min. 3 miesiące).

 

    Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. prace biurowe i kancelaryjne,
 2. obsługa systemów informatycznych.

     Zgłoszenie kandydata powinno zawierać

 1. podanie i CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (zał.1),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał.1),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (zał.1),
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał.2).

A-110-4/19 Ogłoszenie o naborze /PDF - 353KB/

A-110-4/19 Oświadczenie /DOCX - 18KB/

A-110-4/19 Zgoda na przetwarzanie danych_IODO /DOCX - 16KB/