Ogłoszenie o naborze umowa na zastępstwo - stanowisko asystent sędziego

Kandydat powinien spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
- Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t Dz.U.2019.52 ze zm.):


1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne
uznane w Polsce;
4) ukończył 24 lata.


Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o kontakt telefoniczny z Beatą Jackowską Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Szamotułach teł. 61 6674706 - do dnia 28 stycznia 2020 r.

A-110-1/20

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze umowa na zastępstwo - stanowisko asystent sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d