Ogłoszenie o sygnaturze A-212-86/17

Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w prowadzonym postępowaniu
ofertowym na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla potrzeb pracowników Sądu
Rejonowego w Szamotułach w okresie od 01.02.2017 roku do 31.01.2019 roku, wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, który złożył ofertę wykonania
usługi za łączną kwotę 4.900,00 złotych brutto (cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Ogłoszenie  /PDF - 32KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sygnaturze A-212-86/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d