Podziały czynności sędziów i referendarzy

Podziały czynności Sędziów i Referendarzy Sądu Rejonowego w Szamotułach

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z póź. zm.) w związku z § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu), ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Podziały czynności Sędziów do pobrania /PDF - 938kB/

Podziały czynności Referendarzy do pobrania /PDF - 187kB/

Wyciąg z protokołu /PDF - 961kB/

Wyciąg z protokołu /PDF - 1108kB/

Rejestr zmian dla: Podziały czynności sędziów i referendarzy