Wykaz komorników co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach: Witold Stachura - informacja (PDF - 41KB) 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach: Rafał Nowak - informacja (PDF - 38KB)