Wzory pism

 1. Pozew/DOC/
 2. Pozew o alimenty - podwyższenie alimentów/DOC/
 3. Pozew o obniżenie alimentów/DOC/
 4. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego/DOC/
 5. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej/DOC/
 6. Wniosek  o stwierdzenie nabycia spadku /DOC/
 7. Wniosek o dział spadku /DOC/
 8. Wniosek o odrzucenie spadku /DOC/
 9. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu/DOC/
 10. Wniosek o pozbawienie ograniczenie władzy rodzicielskiej/DOC/
 11. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny kosztów sądowych/DOC/
 12. Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka /DOC/
 13. Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem/DOC/
 14. Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim /DOC/
 15. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej /DOC/
 16. Wniosek o wydanie /DOC/
 17. Wniosek o wyznaczenie adwokata pełnomocnika z urzędu /DOC/
 18. Wniosek o zasiedzenie /DOC/
 19. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka /DOC/
 20. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych/DOC/
 21. Wniosek zniesienie współwłasności nieruchomości/DOC/
 22. Sprawozdanie opiekuna prawnego /PDF/
 23. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego /PDF/
 24. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych /PDF/

 

Dokumenty I ZKSS

 1. Druk - społeczni numery telefonów /DOC/
 2. Harmonogram Kkow /DOC/
 3. Informacja o wykonywaniu kary Kkow /DOC/
 4. Informator dla pokrzywdzonego przestepstwem-przemocy w rodzinie /DOC/
 5. Karta czynności dozoru /DOC/
 6. Pouczenie Doz-warunkowe zawieszenie /DOC/
 7. Pouczenie Doz-warunkowe zwolnienie /DOC/
 8. Sprawozdanie z objęcia dozoru /DOC/
 9. Zał.18 Oswiadczenie dotyczące wyjazdu za granicę /DOC/

Rejestr zmian dla: Wzory pism