Zakończone 2017

Artykuły

 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-79/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu zadań administrowania bezpieczeństwem informacji w Sądzie Rejonowym w Szamotułach w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   01.12.2017r., godz. 12.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 228KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOCX - 16KB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 32KB/
   4. Zalacznik nr 3 wzór umowy /DOC - 92KB/
   5. Zalacznik nr 4 powołanie ABI wzór /DOC - 28KB/
   6. Załącznik nr 5 wzór umowy przetwarzania danych /DOCX -22KB/
   7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /PDF - 32KB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-73/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy, tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Szamotułach - Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły-

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   27.11.2017r., godz. 14.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 125 KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOC - 74kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35kB/
   4. Specyfikacja /DOC - 35KB/
   5. Wzór umowy /DOC - 73kB/
   6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /DOC - 24kB/
   7. Protokół zdawczo odbiorczy /DOC - 38kB/
   8. Pismo do wykonawców - 23.11.2017 /PDF - 33KB/
   9. Zapytanie ofertowe poprawione - 23.11.2017 /PDF - 120KB/
   10. Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty /PDF - 32KB/
   11. Pismo z 08.12.2017 inf. wybór firmy /PDF - 40KB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-62/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych celem doposażenia Wydziału I Cywilnego w tym gabinetu sędziego Sądu Rejonowego w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   20.11.2017r., godz. 14.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 116 KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOCX - 14kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 29kB/
   4. Specyfikacja /DOCX - 14kB/
   5. Projekt umowy /DOCX - 31kB/
   6. Protokół zdawczo - odbiorczy /DOC - 37kB/
   7. Zdjęcia do specyfikacji /ZIP - 17581kB/
   8. Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 31kB
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-77/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe o wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczenia Sądu Rejonowego w Szamotułach polegający na demontażu i montażu stolarki drzwiowej oraz wykonaniu dodatkowej izolacji akustycznej celem dostosowania pomieszczenia do standardów oraz warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego”.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   13.11.2017r., godz. 12:00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 3107 KB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOC - 30kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35kB/
   4. Zalacznik nr 3 umowa wzór /DOC - 102kB/
   5. Zalacznik nr 4a projekt budowlany /PDF - 590kB/
   6. Zalacznik nr 4b inwentaryzacja /PDF - 644kB/
   7. Zalacznik nr 4c r04 rzut przyjazny pokój przesłuchań /PDF - 660kB/
   8. Zalacznik nr 4d r05 zestawienie stolarki /PDF - 496kB/
   9. Zalacznik nr 4e stwior /DOC - 718kB/
   10. Zalacznik nr 4f przedmiar robót /PDF - 27kB/
   11. Zalacznik nr 5 kosztorys ślepy /PDF - 40kB/
   12. Zalacznik nr 6 pozwolenie na budowe /PDF - 108kB/
   13. Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty /PDF - 33KB/
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-30/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na uporządkowaniu akt wytworzonych przez Königlichen Amtsgericht z okresu XIX wieku, znajdujących się w siedzibie Sądu Rejonowego w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   29.09.2017r., godz. 14:00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 1066kB/
   2. Oferta /DOC - 36kB/
   3. Oświadczenie /DOC - 32kB/
   4. Umowa /DOC - 63kB/
   5. Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 28kB/
  • Status:
   składanie ofert
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-45/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe o wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczenia Sądu Rejonowego w Szamotułach polegający na demontażu i montażu stolarki drzwiowej oraz wykonaniu dodatkowej izolacji akustycznej celem dostosowania pomieszczenia do standardów oraz warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego”.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   12.09.2017r., godz. 14:00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 152kB/
   2. Zalacznik nr 1 oferta /DOC - 30kB/
   3. Zalacznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35kB/
   4. Zalacznik nr 3 umowa wzór /DOC - 102kB/
   5. Zalacznik nr 4a projekt budowlany /PDF - 590kB/
   6. Zalacznik nr 4b inwentaryzacja /PDF - 644kB/
   7. Zalacznik nr 4c r04 rzut przyjazny pokój przesłuchań /PDF - 660kB/
   8. Zalacznik nr 4d r05 zestawienie stolarki /PDF - 496kB/
   9. Zalacznik nr 4e stwior /DOC - 718kB/
   10. Zalacznik nr 4f przedmiar robót /PDF - 27kB/
   11. Zalacznik nr 5 kosztorys ślepy /PDF - 40kB/
   12. Zalacznik nr 6 pozwolenie na budowe /PDF - 108kB/
   13. Informacja o unieważnieniu postępowania /PDF - 31kB/
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-41/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług konserwacji, przeglądu i naprawy urządzenia UPS Inform PYRAMID 30kVA o ns. 0711D70051800019 znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni Sądu Rejonowego w Szamotułach zlokalizowanym przy ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   08.09.2017 r., godz. 14:00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 143kB /
   2. Druk oferty - /DOC - 36kB/
   3. Druk oświadczenia - /DOC - 29kB/
   4. Wzór umowy - /DOC - 162kB/
   5. Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty /PDF - 26kB/
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-42/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe o wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczenia Sądu Rejonowego w Szamotułach polegający na demontażu i montażu stolarki drzwiowej oraz wykonaniu dodatkowej izolacji akustycznej celem dostosowania pomieszczenia do standardów oraz warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego”.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   07.08.2017, godz. 13.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF/ - /DOC/
   2. Druk oferty - /DOC/
   3. Druk oświadczenia - /DOC/
   4. Wzór umowy - /DOC/
   5. a. Projekt budowlany - /PDF/

   b. Inwentaryzacja - /PDF/

   c. Rzut-Przyjazny pokój przesłuchań - /PDF/
   d. Zestawienie stolarki - /PDF/
   e. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - - /DOC/
   f. Przedmiar robót - /PDF/

   1. Kosztorys ślepy /PDF/
   2. Pozwolenie na budowę /PDF/
   3. Informacja o unieważnieniu postępowania  /PDF - 28KB/
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-2/17

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństw a i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku dla Sądu Rejonowego w Szamotułach

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   12.01.2017, godz. 11.00

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF/ - /DOC/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC/
   4. Załącznik nr 3 wzór umowy /DOC/
   5. Informacja o zmianie wzoru umowy do zapytania ofertowego /PDF/
   6. Zalącznik nr 3 zmieniony wzór umowy 12.01.2017 /PDF/ - /DOC/
   7. Zawiadomienie o wyborze oferty 17.01.2017 /PDF/ - /DOC/
  • Status:
   zakończone

Rejestr zmian dla: Zakończone 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
b/d